Loading... Loading...

Zaanstad diverse adviezen

BREEN heeft in 2016 een bijdrage geleverd aan het denken over De Burcht in Zaandam en het Meneba complex in Wormerveer. 

Diverse initiatiefnemers hebben zich bij de gemeente Zaanstad gemeld over de Burcht, het evenementenplein aan de oostkant van de Zaan. De gemeente is tot inzicht gekomen dat er nog te weinig visie en richtinggevend kader klaarligt om hierover een goed gesprek te voeren. BREEN is daarom gevraagd een betoog te houden bij een bijeenkomst van A Public Private Partnership Learning Network, over ontwikkelmogelijkheden van de Burcht in Zaandam.

John Breen heeft de locatie in een breed perspectief gezet en de plek een waarde gegeven binnen het huidige Zaanstad. De essentie van het betoog ligt in de unieke openheid aan de Zaan die hier wordt geboden. Goede openbare ruimte is schaars in Zaanstad, openbare ruimte langs de Zaan zeker. Op de Burcht ligt de kans om de Zaan als historische en ruimtelijke kwaliteit voor toekomstige ontwikkelstappen binnen de gemeente in te zetten en een goede stadsruimte te ontwikkelen.

————-

In het noorden van Zaanstad ligt het vraagstuk wat te doen met het fabriekscomplex Meneba en de directe omgeving hiervan. De fabriek staat bijna leeg en na vertrek van Meneba blijft een imposant complex staan. De vraag is of dit beeldbepalende complex aan de Zaan een nieuw leven kan worden gegeven. BREEN is door Mooi Noord-Holland gevraagd in een workshop naar de schakel tussen het complex en de ‘Zaanse bocht’ te kijken. Hier liggen initiatieven, maar levert dit automatisch kwaliteit? En wat is kwaliteit op deze plek?

Uniek voor dit stukje Zaanstad is de openheid richting de Zaan. Alle deelnemers aan de workshop waren het erover eens dat openbaarheid langs de Zaan moet worden geborgd. Een andere belangrijke bevinding is dat de nevengelegen woonwijk (Zeeheldenbuurt) middels de nieuwbouwontwikkelingen goed aan de Zaan gekoppeld moet worden.

 

enjoyed it? Share it

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn