Loading... Loading...

Wonen op een voormalig voetbalveld

Wonen op een plek waar 100 jaar werd gevoetbald

Rijssen Vooruit

Voetbal leeft in Rijssen. De verplaatsing van een voetbalvereniging die al ruim 100 jaar tussen de mensen lag is daarmee een gevoelig onderwerp. Het is vooruitgang, afscheid en nadenken over nieuwe kansen op de plek van het voormalige veld.

 

In Rijssen ligt het complex van Rijssen Vooruit tussen de woningen aan een historisch belangrijke verbindingsweg met Almelo. Ter Steege Vastgoed Rijssen is voornemens om de verhuizing van de club op een passende manier te begeleiden en na te denken over een nieuwe invulling van het vrijkomende terrein. Het programma zal woningbouw zijn. Hoeveel, welk type, welke groeninvulling etc wordt besproken met de direct omwonenden.

 

BREEN stedenbouw heeft een aantal verkavelingsvoorstellen opgetekend. Deze zijn in de kantine van de voetbalvereniging met buurtbewoners besproken. De reacties zijn gebruik om een voorkeursmodel samen te stellen. Dit model wordt aan de raad voorgelegd om vast te stellen als ontwikkelrichting van het terrein.

 

Eerder heeft BREEN stedenbouw al vergelijkbare verkenningen gedaan en participatieprocessen begeleid in bijvoorbeeld het dorpje Hem(gemeente Drechterland) en in het DEK-terrein in Medemblik.

 

 

 

PROJECTDATA

Opdrachtgever

Ter Steege Vastgoed Rijssen

Rol John Breen

Stedenbouwkundige verkenning en verkavelingsplan

Scoop

Vrijkomende locatie voetbalvereniging Rijssen Vooruit (13.000 m2 / ca 20 woningen)

Planning

2018 - april 2019

enjoyed it? Share it

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn