Loading... Loading...

Windenergie in Groningen?

Onderzoek naar draagvlak voor nieuwe vormen van energie-opwekking in Ten Boer

Is er draagvlak voor het opwekken van windenergie in de Groningse gemeente Ten Boer? De gemeente heeft experts bijeengebracht om bij de gemeenschap te polsen hoe ze tegenover het plaatsen van windmolens staat, of ze er genoeg vanaf weet en na te gaan hoe de kennis (en daarmee het draagvlak) kan worden vergroot.

 

Het proces hoeft niet tot een plan of andere finale oplossing te leiden. Het hoofddoel is een document op te kunnen stellen dat het huidige bestuur en raad van Ten Boer aan de gemeente Groningen kan meegeven op het moment dat Groningen het bestuurlijk zeggenschap van Ten Boer gaat overnemen. Het is een soort manifest van de mensen uit Ten Boer.

 

BREEN heeft binnen dit proces onderzoek gedaan naar de huidige ruimtelijke kwaliteit. Van hieruit zijn een aantal ruimtelijke scenario’s voor het plaatsen van windmolens opgezet. Deze scenario’s zijn gebruikt om gesprekken aan te gaan en erachter te komen wat de mensen aanspreekt, wat niet, waarom niet en onder welke condities windmolens wel zouden kunnen worden geplaatst.

 

Het resultaat is een lijst met 10 ‘windregels’ die de kern van de van de feedback van de bevolking verwoord. Geen lijvig beleidsdocument.

 

 

 

 

PROJECTDATA

Opdrachtgever

gemeente Ten Boer

Rol John Breen

onderzoek en advies ruimtelijke kwaliteit

Proces

eind 2017-oktober 2018
in samenwerking met Alfred Hamstra, BuroRO

Scoop

gemeente Ten Boer

Externe link

https://www.tenboer.nl/nieuws/persberichten-1/windenergie-in-ten-boer

enjoyed it? Share it

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn