Loading... Loading...

Waterplan Hasselt

Project geleid in dienst van Urhahn

Met het verdwijnen van de industriële functies rond de insteekhaven van Hasselt ontstaan er kansen voor nieuwe stedelijke programma’s dicht tegen het historische centrum aan. Hoe kan de inrichting en programmering van het water in de vorm van een waterplan de vastgoedontwikkeling rond het havenbekken versterken en vice versa?

De haven van Hasselt (België) steekt van het Albertkanaal tot aan de historische binnenstad. De omgeving van de haven transformeert van industrieel gebied naar een gemengd stuk stad met woningbouw en horeca. De inrichting van het water moet gaan aansluiten bij dit nieuwe milieu. John Breen (bij Urhahn) en Projectbureau Vrolijks hebben een waterplan opgesteld om de bestaande nautische sfeer nieuw vorm te geven en de relatie met het openbaar gebied en vastgoedontwikkeling te verbeteren.

Door het gezamenlijk opdrachtgeverschap van havenbedrijf en dienst stedelijke ontwikkeling worden twee belangen dicht bij elkaar gebracht. Het besef dat de gemeenschappelijke opgave een kans voor beide partijen is was de basis van een reeks werkateliers, met diverse belanghebbenden. Hiermee is een gezamenlijke agenda opgesteld. De conclusie was al snel dat voor de ruimtelijke vertaalslag van het gewenste programma niet voldoende ruimte is. Door slim gebruik te maken van vaste en tijdelijke ruimtes is er wel tot een wenselijke en werkzame indeling gekomen. De ruimte rond het water is gedurende alle seizoenen aantrekkelijk en levendig.

 Met het vaststellen van het Waterplan Hasselt komt het functioneel gebruik van het water en de nautische sfeer die dat oproept samen met de inrichting van de openbare ruimte (bureau BUUR) en de vastgoedontwikkeling. De haven is anno 2014 heringericht en de vastgoedontwikkeling is in volle gang. In 2015 en 2016 zal geleidelijk waterprogramma, openbare ruimte en vastgoed tot ontwikkeling komen.

Projectdata

Opdrachtgever

Stad Hasselt en NV de Scheepvaart

Rol John Breen

(bij Urhahn) projectleider, hoofdontwerper

Samenwerking

projectbureau Vrolijks

Jaar planvorming

2012-2013

Project vastgesteld

2013

Start bouw

2014

Beeldmateriaal

Afbeeldingen gemaakt bij/door Urhahn

enjoyed it? Share it

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn