Loading... Loading...

Verkavelingsplan Blok 11 Indië Almelo

Op het terrein van het voormalige Indië-complex in Almelo, waarvoor John Breen (vanuit Urhahn) eerder het ontwikkelplan opstelde, zijn reeds tientallen woningen gebouwd en worden er in 2017 ca 100 opgeleverd. Het Indiëterrein blijkt een aantrekkelijk gebied voor woningzoekenden en bouwers van een eigen woning te zijn. Om het aanbod van woningen en kavels te laten aansluiten bij de huidige marktvraag heeft Ter Steege Gebiedsontwikkeling BREEN gevraagd een verkavelingsplan voor blok 11 op te tekenen. Het moet een deelgebied worden met een gevarieerd aanbod aan woningtypologieën en financieringscategorieën. De locatie grenst aan de oostzijde aan de Kalverstraat. Hier wordt een deel van een oud shedgebouw bewaard. Dit industrieel erfgoed kan worden uitgebouwd tot woningen. Centraal in blok 11 wordt een ontmoetingsplek vormgegeven. BREEN werkt momenteel ook aan een studie naar het behoud en hergebruik van meer industrieel erfgoed op het Indie terrein.

 

Opdrachtgever

Ter Steege Gebiedsontwikkeling

rol john Breen

stedenbouwkundige

planvorming

2016-heden

omvang plangebied

ca 1,2 Ha

enjoyed it? Share it

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn