Loading... Loading...

Wonen op de voormalige gemeentehuislocatie in Venhuizen

Programma van Eisen

Wonen op ’t Weijver

In 2017 is samen met inwoners van het dorp Venhuizen een toekomstvisie opgesteld. Het doel was om ambities en uitgangspunten te verzamelen om het dorp vitaal en toekomstbestendig te maken.

 

In de visie zijn diverse deelprojecten geformuleerd. BREEN stedenbouw is gevraagd een plan van aanpak voor de uitwerking van deze projecten op te stellen. De eerste uitwerking van een deelproject is het opstellen van een Programma van Eisen voor de voormalige gemeentehuislocatie (en aangrenzende kavels). Het PvE is vastgesteld en binnen de gestelde doelstellingen, uitgangspunten en randvoorwaarden volgt nu een planuitwerking. Het optekenen van het plan zal in overleg met direct omwonenden plaatsvinden.

 

 

PROJECTDATA

Opdrachtgever

gemeente Drechterland

Rol John Breen

Stedenbouwkundig ontwerper en adviseur

Planning

Augustus - december 2019

enjoyed it? Share it

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn