Loading... Loading...

Uitbreidingsplan Marina Nieuwpoort

Project geleid in dienst van Urhahn

Voor de uitbreiding van de jachthaven van Nieuwpoort (BE) wordt een nieuw bekken gegraven. Dit is de kans om stad en waterprogramma aan elkaar te koppelen.

Met de uitbreiding van de jachthaven wil Nieuwpoort haar positie binnen de recreatievaart langs de Noordzeekust versterken. De jachthaven is een wereld op zich. Het is nu de kunst om de uitbreiding van de haven tot een versterking van de binnenstad van Nieuwpoort uit te laten groeien.

Met het Brusselse SUM als hoofdaannemer is een ontwerpteam samengesteld met een specifieke kwaliteiten. John Breen (bij Urhahn) is onderdeel van het team geworden vanwege zijn expertise in stedelijke havengebieden en het opstellen van waterplannen (in Hasselt en Antwerpen). Marina Yachting vertegenwoordigt de technische kant van het opzetten van een nieuwe jachthaven. ARJM is onderdeel van het team vanwege haar typologische kennis en daarmee de link tussen de schaal van de waterbekkens en een appartement kan leggen. John brengt tevens een sterke visie in over het ruimtelijk en programmatisch verbinden van bestaande stad en nieuwe haven.

Het team heeft in geconcentreerde ontwerpsessies samenhangende verhalen en schetsontwerpen geleverd. Deze zijn na de sessie verder uitgewerkt en onder centrale regie van SUM bijeengebracht voor terugkoppeling met de opdrachtgevers. De opdrachtgevers mochten bij alle sessies aanwezig zijn.

Na het opstellen van een visie op de ontwikkelkansen van haven en stad is een schetsontwerp gemaakt. Dit product is stap voor stap verder gedetailleerd en als conceptplan vastgesteld. Hiermee is helderheid gecreëerd richting huidige gebruikers van het ontwikkelgebied, de contour voor het graven van het nieuwe bekken vastgelegd. In het plan staat de plek van een langzaam verkeerbrug aangegeven. Dit is een belangrijk element om stad en haven fysiek dichter bij elkaar te krijgen.

opdrachtgever

Stad Nieuwpoort, Provincie West-Vlaanderen, Agentschap voor maritieme dienstverlening en kust

rol John Breen

(bij Urhahn): projectleider, hoofdontwerper

Samenwerking

SUM, ARJM, Marina Yachting Consultant

Jaar visie/ontwerp

2013-2015

Beeldmateriaal

afbeeldingen gemaakt bij/door Urhahn

enjoyed it? Share it

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn