Loading... Loading...

Toekomstvisie voor Noordbeemster en Westbeemster

Participatie, toekomstvisie, Beemster

Dorpsontwikkelingsvisie Noordbeemster en Westbeemster

Na de visies  voor Middenbeemster en Zuidoostbeemster hebben BREEN•Ferwerda een toekomstbeeld voor Noord- en Westbeemster opgesteld. Net als de andere visies is dit verhaal samen met dorpsbewoners en direct belanghebbenden opgesteld. Het is dus ook hier een gedragen verhaal voor en door het dorp geworden. De betrokkenheid is groot geweest omdat de mensen veel waarde aan hun directe woonomgeving en gemeenschap hechten.

 

Noordbeemster en Westbeemster zijn kleine kernen in de polder. De mensen wonen direct omringd door agrarische gronden. Dit creëert nog meer betrokkenheid en collectiviteit dan we in Middenbeemster en Zuidoostbeemster hebben gezien. In beide dorpen wordt de mogelijkheid voor bescheiden woningbouwontwikkeling gezocht. Er is vraag naar woonruimte voor zowel ouderen als kinderen-van. Zij willen onderdeel van de dorpsgemeenschap blijven. In beide dorpen is daar op een unieke manier ruimte voor aangewezen. Het is nu aan initiatiefnemers om hier verder invulling aan te geven.

Kijk voor actuele ontwikkelingen op de website van Beemster.

 

PROJECTDATA

Opdrachtgever

gemeente Beemster

Rol John Breen

Projectleider en stedenbouwkundige

Samenwerking

Petra Ferwerda Communicatie

Planning

Augustus 2020 - juni 2021

enjoyed it? Share it

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn