Loading... Loading...

Structuurvisie transformatie bedrijventerrein Plaspoelpolder Rijswijk

Project geleid in dienst van Urhahn

Het voorheen geïsoleerde bedrijventerrein Plaspoelpolder wordt langzaam steeds meer geïntegreerd in de stad. Er wordt her en der gewoond, er rijdt een tram en het gebied is een van de invalswegen van Den Haag. Tijd voor een check naar de toekomstbestendigheid.

De veranderende positie van het gebied, de leegstand en sleetsheid binnen grote delen van het gebied zijn de aanleiding geweest voor het opstellen van een structuurvisie. Die visie geeft houvast aan huidige ondernemers wanneer het gaat om het doen van investeringen en moet daarnaast nieuwe ondernemers trekken. De visie geeft ook invulling aan de veranderende positie van het gebied binnen de regio en van daaruit bijvoorbeeld aan de mogelijkheden voor woningbouwontwikkeling. Een concreet uitwerkingspunt binnen de visie is de verkeerstructuur en aansluiting op de A4. De visie is het uitgangspunt voor een nieuw bestemmingsplan geweest.

John Breen heeft de structuurvisie vanuit Urhahn opgesteld. Naast zijn eigen professionele lezing van het gebied heeft hij een ondernemend gezelschap bij elkaar gebracht. Uit de ruim 400 ondernemers is een kleinere club samengesteld van mensen die een sterk eigen beeld op de toekomst van dit gebied hebben of een enorm netwerk achter zich hebben. De gemeente is onderdeel van dit gezelschap. Samen hebben we een wensbeeld opgesteld met kernwaarden en daaruit af te leiden opgaven. De visie is een combinatie van gebiedsanalyse en het toekomstbeeld dat we samen met het ondernemend gezelschap hebben opgemaakt.

De structuurvisie doet uitspraken over het gebied als geheel én tien te onderscheiden deelgebieden. Voor het hele gebied is de verkeerstructuur en de openbare ruimte in beeld gebracht. Voor de deelgebieden wordt ingezoomd op ontwikkelkansen met daarbij ruimtelijke en programmatische regels en regels met betrekking tot de expressie. Veel ontwikkelingen zullen op kavelniveau vorm krijgen. Binnen de Plaspoelpolder zijn echter 8 projectgebieden aan te wijzen waar vanwege de eigendomsverhouding, ontwikkelkansen of vernieuwingsbehoefte aanleiding is om een planvoorstel uit te werken. Vier daarvan konden snel worden uitgewerkt. De zogenaamde Landtong, een gebiedje met twee havenbekkens, en een bebouwingsvrije zone langs de Sir Winston Churchilllaan zijn anno 2016 in ontwikkeling. John Breen heeft bij deze laatste ontwikkeling als supervisor opgetreden.

opdrachtgever

Structuurvisie: Gemeente Rijswijk
Landtong: Industrieschap ‘De Plaspoelpolder’

rol John Breen

(bij Urhahn): projectleider, hoofdontwerper

samenwerking

Holland Branding Group & Witteveen+Bos

datum

Structuurvisie: 2005
Ontwerpstudies Landtong: 2006

Oplevering

sinds 2006 is het gebied continu in ontwikkeling

Beeldmateriaal

Afbeeldingen gemaakt bij/door Urhahn

enjoyed it? Share it

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn