Loading... Loading...

Stedenbouwkundig plan en maaiveldontwerp Oude Tolweg, Zuidlaren

Project geleid in dienst van Urhahn

Zuidlaren (Tynaarlo) is een aantrekkelijke woonlocatie, maar het ontbreekt aan aanbod. John Breen (bij Urhahn) heeft een ontwikkelkader opgesteld voor ca 60 zelfbouwkavels en 15 corporatiekavels waarbij identiteit en eigenheid een belangrijk uitgangspunt vormen.

Het noord Drentse landschap heeft enkele kenmerkende eigenschappen. Één ervan is het coulisselandschap gevormd door boomsingels. Deze singels, samen met de hoofdvorm van de schuren die je in deze streek terugvindt, vormen het houvast voor de vormgeving van de dorpsuitleg. Naast het kader is een inspiratiecatalogus samengesteld. Architecten en bouwers zijn uitgenodigd binnen de uitgangspunten een ontwerp in te dienen. Dit heeft veel variatie in prijsniveau opgeleverd. Alle woningen voldoen aan een minimale EPC-norm. De verdienste om voor een ontwerp uit de catalogus te kiezen is een versnelde bouwaanvraag-procedure.

De informatieavond en verkoopmanifestatie hadden een enorme toeloop. Op basis van het ontwikkelplan en het maaiveldontwerp is het merendeel van de kavels binnen twee maanden verkocht. Anno 2016 zijn er nog slechts enkele kavels onbebouwd. Het groen is aangeplant, maar moet nog het gewenste volume krijgen. Een kleine rondvraag onder de bewoners laat een grote tevredenheid over het gebied en bouwmogelijkheden zien.

opdrachtgever

gemeente Tynaarlo

rol John Breen

(bij Urhahn): projectleider, hoofdontwerper

ontwerp

2008 – 2009

start bouw

2010 (anno 2016 90% bebouwd)

oplevering openbare ruimte

2014

omvang plangebied

circa 5 ha

Beeldmateriaal

kaarten, maquette en impressies gemaakt bij/door Urhahn, foto's BREEN stedenbouw

enjoyed it? Share it

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn