Loading... Loading...

Stedenbouwkundige uitwerking DEK, Medemblik

Verkaveling, maaiveldontwerp en beeldkwaliteitsplan

Stedenbouwkundige uitwerking DEK, Medemblik

Voor de voormalige voetbalvelden van DEK in Medemblik is in 2016 een gebiedsvisie opgesteld en vervolgens een bestemmingsplan. Dit is de basis voor een definitieve verkaveling en civieltechnische voorbereiding.

 

BREEN stedenbouw is gevraagd de visie in stedenbouwkundig detail uit te werken. Dit wordt het vertrekpunt voor technische uitwerking én kavelverkoop. Naast een helder plan stelt BREEN ontwikkelregels voor de bebouwing op (beeldkwaliteitseisen).

 

Bij de uitwerking staat duurzaamheid en herkenbaarheid hoog op de agenda. Het gebiedje ligt enigszins geïsoleerd maar dicht tegen het centrum aan. Dit is stedenbouwkundig vertaald in een woonbuurtje met een sterk eigen karakter. Water, zichtbaar en beleefbar, is daarbij een belangrijk element. De inrichting van de openbare ruimte zal dit onderstrepen.

 

BREEN stedenbouw heeft een vergelijkbaar proces en stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan gemaakt voor het voormalige voetbalterrein van Rijssen Vooruit in Rijssen.

 

 

PROJECTDATA

Opdrachtgever

gemeente Medemblik

Rol John Breen

stedenbouwkundige

Planning

december 2018 - juli 2019

enjoyed it? Share it

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn