Loading... Loading...

Ontwikkelvisie Cartesius Utrecht

Project geleid in dienst van Urhahn

De Cartesiusdriehoek is bestempeld als ‘niet strategisch voor spoor of stationsontwikkeling’. NS Stations zou de gronden daarom graag willen verkopen, maar wie wil nu investeren in een terrein van 18 hectare?

John Breen heeft (bij Urhahn) samen met NS een strategie opgesteld waarmee het gebied geleidelijk kan worden verkocht voor verstedelijking. Een ontwikkelperspectief en enkele ontwikkelcondities bieden houvast. Het proces begon met een gesprek met de gemeente, een van de huidige gebruikers, een econoom en een conceptontwikkelaar, met als doel het gebied te begrijpen, de potenties van de ligging in de stad in beeld krijgen en grip te krijgen op de Utrechtse en regionale markt. Samen met NS zijn de kernwaarden van een potentieel wenselijke ontwikkelrichting bepaald.

Met de input van stakeholders én initiatiefnemers is een tweeluik opgesteld. Enerzijds heeft John een wervend verhaal met toekomstige ruimtelijke en programmatische potenties opgebouwd. Anderzijds zijn de beginselen van een ruimtelijk raamwerk in kaart gebracht. Hiermee slaan we een brug tussen de huidige gebruikers met lopende huurcontracten en nieuwe bewoners en gebruikers van het gebied. Het raamwerk creëert helderheid en vertrouwen. Met de kennis van initiatieven die op het gebied afkomen hebben we een beeld geschetst van de eerste ontwikkelstappen. Hoe verder je in de tijd kijkt, hoe onzekerder het beeld wordt. De kernwaarden geven houvast aan keuzes die later in de tijd moeten worden gemaakt.

opdrachtgever

NS stations

rol John Breen

(bij Urhahn): projectleider, hoofdontwerper

Jaar visie

2013

omvang gebied

18 Ha

Beeldmateriaal

Afbeeldingen gemaakt bij/door Urhahn

enjoyed it? Share it

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn