Loading... Loading...

Ontwikkelstrategie Zaanse Schans

BREEN werkt intensief samen met gemeente Zaanstad en de Stichting Zaanse Schans om een ontwikkelstrategie op te stellen voor de grootste internationale trekker van Nederland. 

Het idee om een gebied in te richten om karakteristieke Zaanse gebouwen te kunnen behouden stamt uit de jaren ’20. In de jaren ’60 van de vorige eeuw is met de aanleg gestart. Men sprak toen over een ‘houtreservaat’. Een plek waar unieke en vaak bedreigde houten gebouwen worden bewaard en tentoongesteld. Dit alles in een stedenbouwkundige setting die vergelijkbaar is met de verstedelijking langs de Zaan in de voorgaande eeuwen.

Waar de Zaanse Schans in de beginjaren vooral door mensen uit de buurt en de regio werd bezocht is de laatste decennia een groeiende belangstelling op nationaal en internationaal niveau te zien. Met de groeiende welvaart met name in Aziatische landen die zich verder lijkt te ontwikkelen is het de verwachting dat de huidige 1,9 miljoen bezoekers snel richting de 3 miljoen zal groeien.

Het doel van de gemeente en de Stichting Zaanse Schans is het unieke karakter met bijbehorende schaal en openbaarheid te handhaven. Daartoe wordt nu een ontwikkelstrategie opgesteld. Hiermee ontstaat de opgave om te onderzoeken hoe de Schans authentiek en leefbaar kan blijven. BREEN is gevraagd enkele thema’s als parkeren, loopstromen en entreesituatie ruimtelijk en functioneel te onderzoeken. BREEN brengt de huidige situatie in beeld. Hiernaast tekent BREEN varianten op die mogelijk tot een oplossing kunnen leiden. De varianten worden in een breed gezelschap van belanghebbende besproken en gewaardeerd. Hiermee ontstaat draagvlak voor keuzes die moeten leiden tot een toekomstbestendige inrichting. Met de gedragen varianten stelt BREEN enkele ontwikkelscenario’s samen.

PROJECTDATA

Opdrachtgever

Gemeente Zaanstad

Rol John Breen

Stedenbouwkundige

Planvorming

2016-maart 2019

Omvang plangebied

ca. 7 Ha

enjoyed it? Share it

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn