Loading... Loading...

Ontwikkelstrategie Lange Weeren Volendam

Project geleid in dienst van Urhahn

Is het nodig Volendam uit te breiden buiten het bebouwd gebied of niet? De gemeente onderzoekt de mogelijkheden van het bouwen in de polder Lange Weeren. Hoe kun je de kwaliteiten van het landschap behouden en toch voorzien in de toenemende woningvraag?

De eerste vraag die beantwoord moet worden is of er een noodzaak is voor het ontwikkelen van een gebiedsuitbreiding van Volendam. Zoals de cijfers nu laten zien is er voorlopig voldoende aanbod binnen Volendam om de vraag naar woningen aan te kunnen. De vraag is of dit op middellange en lange termijn nog steeds zo is. Dit is jongleren met onzekerheden. John Breen helpt de gemeente met het opzetten van een afwegingskader en, voor het geval dat er in de Lange Weeren gebouwd gaat worden, met een strategisch ontwikkelkader.

Een belangrijk principe voor toekomstige ontwikkelingen in de Lange Weeren is ‘Altijd af’. Dat houdt in dat na een deelontwikkeling het gehele plan ook af moet zijn. De mensen die er wonen moeten in een gebied wonen waar de straten, openbare ruimte en omringend landschap klaar zijn en er sprake is van woongenot. Economsche ontwikkelingen in het recente verleden hebben laten zien dat de woningmarkt erg wispelturig is. Zo ook woonwensen.

De basis voor het ontwikkelkader voor de Lange Weeren wordt gevormd door een landschapsplan. Samen met Frank Zuilekom is gezocht naar de belangrijkste kwaliteiten en potenties van het locale landschap. Dit hebben we vastgelegd in landschappelijke ontwikkelprincipes. Hetzelfde is voor het bebouwde gebied gedaan. De ontwikkelprincipes zijn doorvertaald in bouwstenen. Met deze elementen kunnen plandelen worden ontwikkeld naar het principe ‘altijd af’.

Projectdata

Opdrachtgever

Gemeente Volendam

Rol John Breen

(bij Urhahn) projectleider, hoofdontwerper

Samenwerking

Antea Group, Studio Blad (Frank van Zuilekom)

Gebiedsvisie

2015-2016

Beeldmateriaal

Afbeeldingen gemaakt bij/door Urhahn

enjoyed it? Share it

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn