Loading... Loading...

Ontwikkellocatie aan de Oosterhaven in Enkhuizen

Ontwikkelscenario's Zilvertsraat Enkhuizen

Ontwikkelvarianten Zilverstraat-Hoogstraat Enkhuizen

In het oostelijk deel van de oude binnenstad van Enkhuizen ligt al enige decennia een locatie braak. De gemeente wil actief tot een kwalitatieve invulling van deze plek komen. Hiervoor willen ze een aantal ontwikkelaars cq bouwers uitnodigen een plan op te stellen.

 

Omdat de locatie onderdeel is van het beeldbepalende havengebied van de stad wil de gemeente een aantal ruimtelijke en programmatische uitgangspunten meegeven voor het opstellen van het plan. BREEN stedenbouw is gevraagd deze uitgangspunten op te stellen. Dit wordt in een aantal stappen voorbereid. Ten eerste zal BREEN een aantal ontwikkelscenario’s opstellen. Deze worden ambtelijk en met belangstellenden en belanghebbenden besproken. Met de feedback zal een voorkeursscenario worden opgesteld. Hieruit worden de richtlijnen voor de uitvraag aan marktpartijen gedestilleerd.

 

 

PROJECTDATA

Opdrachtgever

gemeente Enkhuizen

Rol John Breen

Stedenbouwkundig ontwerper en adviseur

Planning

December 2019 - maart 2020

enjoyed it? Share it

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn