Loading... Loading...

Ontwikkelplan Westluidensepoort Tiel

Project geleid in dienst van Urhahn

Door enkele culturele voorzieningen samen te brengen op één locatie bij de Westluidensepoort, hoopt de gemeente in een betere synergiewerking en een sterkere rol voor het programma te voorzien. Het gebiedsconcept, ontwikkelplan en ambitiedocument hebben het ontwikkelproces versneld.

In 2010 komen diverse opgaven bijeen die aanleiding vormen om een integraal ontwerp voor de Westluidensepoort op te stellen. De gemeente Tiel probeert al enige jaren een plan op te stellen voor het samenbrengen van enkele culture voorzieningen in de stad. De huidige huisvesting is aan onderhoud, vervanging of uitbreiding toe. Door dit samen te brengen in één gebied verwacht de gemeente naast vernieuwing ook een betere synergiewerking en een sterkere rol voor het cultureel programma te kunnen gaan. Een extra opgave in deze ontwikkeling is het accommoderen van ca 500 parkeerplaatsen als bijdrage aan het autovrij maken van (overstromingsgevaarlijke) buitendijkse parkeervelden. Om vaart en een snelle besluitvorming te kunnen genereren heeft Tiel John Breen (bij Urhahn) gevraagd een gebiedsconcept samen te stellen en dit verder uit te werken in een ontwikkelplan en ambitiedocument als basis voor een tender.

In een kort en intensief ontwerpproces is samen met de gemeente een gebiedsconcept opgesteld dat het wensprogramma bijeenbrengt. Het concept gaat ruimtelijk in op bijzondere ligging, deels binnen de oude stadsmuur en deels in de eerste uitbreidingszone erbuiten. Hiermee wordt het culturele Tielse programma een fysiek onderdeel van de kenmerkende stadsopbouw. Na een financiële check is dit concept omgezet in een plan. Dit proces inclusief de raadsbehandeling over het begrotingsbesluit heeft slechts 5 maanden in beslag genomen.

Vanuit het plan heeft John een ambitiedocument samengesteld. Hierin zijn de ruimtelijke en programmatische ontwikkeluitgangspunten opgenomen. Dit document is een belangrijk onderdeel van een tender geworden waarop VolkerWessels als ontwikkelaar het definitieve plan heeft uitgewerkt. Hiervoor werkten zij samen met De Zwarte Hond architecten. Het project is gerealiseerd.

opdrachtgever

Gemeente Tiel

rol John Breen

(bij Urhahn): projectleider, hoofdontwerper

ontwerp

2010

Omvang plangebied

1,5 ha

Programma

cultuurprogramma: 5.460 m2
wonen grondgebonden: 25
appartementen: 8
bioscoop: 600 plaatsen
parkeergarage: 580 p.p.

Start bouw

2014

Oplevering parkeergarage en cultuurgebouw

medio 2017

Beeldmateriaal

Afbeeldingen gemaakt bij/door Urhahn

enjoyed it? Share it

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn