Loading... Loading...

Ontwikkelplan Indië Almelo

Project geleid in dienst van Urhahn

Op het terrein van een voormalige textielfabriek wordt een nieuw stuk binnenstad voor Almelo ontwikkeld. Enkele van de sheds en gevels zijn behouden, en het openbaar gebied wordt ingericht met materiaal uit het gebied. De eerste delen van het terrein zijn inmiddels bewoond.

John Breen heeft (bij Urhahn) een visie op de transformatie van een voormalige textielfabriek geschetst. In opdracht van de eigenaar, Ter Steege Vastgoed Rijssen, en de gemeente, heeft hij dit vervolgens uitgewerkt in een ontwikkelplan. Dit plan vormt de ondergrond en kader voor deeluitwerkingen door architecten. John heeft het team van Urhahn geleid om het plan voor de openbare ruimte te ontwerpen, en is als supervisor gevraagd een voorstel te doen voor een groslijst van architecten en de planvorming te begeleiden.

Sinds de eerste schetsen is het credo geweest: draagvlak creëren bij het bestuur en de ambtenaren van Almelo om de ontwikkelgedachte om te zetten in een planvorm. Na een serie gesprekken en presentaties is er een ambtelijke werkgroep opgesteld om de verdere planvorming te begeleiden. In dit integraal team is parallel aan een ontwikkelplan en een bestemmingsplan gewerkt. Vervolgens is een denktank samengesteld die regelmatig bij het ontwikkelproces werd betrokken. Deze groep bestaat uit mensen met een Twents verleden, regionale binding, strategische positie in het ondernemersnetwerk of bijzondere affiniteit met dit type projecten.

Door de jaren heen zijn meerdere producten samengesteld. Het ontwikkelplan is een sleuteldocument. Op basis hiervan worden architecten geselecteerd en bouwplannen getoetst. Het stuk gaf context aan het maaiveldontwerp. Het document ligt vaak op tafel om inspiratie uit te putten. Inmiddels zijn de eerste werkgebouwen gerealiseerd en is een bestaand complex getransformeerd in een muziekoefenruimte. Dit kon binnen het ‘oude’ bestemmingsplan. Ook is voor een deel van het fabrieksterrein een nieuw bestemmingsplan vastgesteld. Dit maakt woningbouw mogelijk. De eerste kavels en nieuwbouwprojecten zijn gerealiseerd. Delen van de openbare ruimte zijn ingericht als smaakmaker voor de eerste bewoners. Pleintjes en plekken zijn vormgegeven met materiaal dat in dit gebied heeft gelegen. In de Kalverstraat, het voormalige fabrieksstraatje, worden oude betonplaten en gebakken klinkers gebruikt, en door het behoud van de shedgevels zal dit een karakteristieke plek gaan vormen binnen het gebied.

BREEN stedenbouw werkt momenteel aan een verkavelingsplan voor Blok 11 en aan een studie naar de mogelijkheden om meer industrieel erfgoed te behouden voor hergebruik.

PROJECTDATA

Opdrachtgever

Ter Steege Vastgoed Rijssen

Rol John Breen

(bij Urhahn) projectleider, hoofdontwerper, supervisor

Samenwerking

Witteveen+Bos en Van Riezen en Partners

Planvorming

Ontwikkelplan: 2005-2009, Maaiveldplan: 2010, Supervisie: 2010 - heden

Oplevering

Eerste plein: 2011, Start bouw: december 2014

Omvang plangebied

ca. 22 Ha

Programma

ca. 40.000m2 BVO werkfuncties en ca. 75.000m2 BVO wonen (ca. 620 woningen)

Beeldmateriaal

Impressies, kaarten en maquette gemaakt bij/door Urhahn

enjoyed it? Share it

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn