Loading... Loading...

Nieuwe woningen in de straat

Met omwonenden op zoek naar een passend ontwerp.

Een ontwikkelkader voor kwalitatieve woningbouwontwikkeling

tussen het station en winkelcentrum van Hoogkarspel

 

De West-Friese dorpen zijn in trek. Mensen blijven er graag wonen (en kinderen van bewoners zoeken een mogelijkheid om er te blijven wonen) en nieuwkomers zijn op zoek naar een passende woning. In veel kernen wordt er gezocht naar mogelijkheden om beschikbare locaties intensief maar kwalitatief te ontwikkelen. Herontwikkeling wordt ook overwogen.

 

In Hoogkarspel heeft Woningstichting Het Grootslag veel huurwoningen. Een aantal zijn sterk verouderd. Met het oog op de naderende energietransitie én de woonvraag hebben zij besloten 15 woningen aan de Julianastraat en Tuinstraat te slopen en hiervoor 26 woningen nieuw te ontwikkelen.

 

De locatie ligt op een steenworp afstand van het station én de winkelvoorzieningen. Een ideale plek voor veel doelgroepen. De vraag is daarmee haast niet voor wie er wordt gebouwd, maar hoe er wordt gebouwd. Voor die HOE-vraag is BREEN stedenbouw gevraagd een ruimtelijk onderzoek op te zetten. Belangrijk hierbij is het zoeken naar draagvlak bij de omwonenden. Zij krijgen meer woningen in de straat. Wat krijgen ze hiervoor terug?

 

Onderzoek, voorstellen en gesprekken over de voorstellen hebben een voorkeursmodel opgeleverd. Van dit model zijn de ruimtelijke hoofdkenmerken vastgelegd. Deze kenmerken zijn samengebracht in een Ontwikkelkader waarmee een architect het wensprogramma verder kan uitwerken.

 

Uit te werken kwaliteiten:

  • Voortzetten gevelwand langs de Julianastraat
  • Massaliteit langs de Julianatraat voorkomen door het volume in drie delen op te zetten en in de derde laag met een set back te werken
  • Langs de Tuistraat wordt geen gevelwand gebouwd maar ruimte gelaten aan groentuin
  • Parkeren wordt aan de Tuinstraat opgelost

PROJECTDATA

Opdrachtgever

Woningstichting Het Grootslag

Rol John Breen

Stedenbouwkundige

Omvang gebied

2.750m2

Opgave

Ruimtelijk Ontwikkelkader voor 26 woningen op een locatie waar nu 15 grondgebonden woningen staan. Dit nadrukkelijk in overleg met buurtbewoners.

Uitgevoerd in periode

april 2020 - november 2020

enjoyed it? Share it

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn