Loading... Loading...

Ontwerp Schilkerhaven, Papenveer

Tussen het Aarkanaal en de ringvaart rond polder Nieuwkoop ligt een gebied waar een initiatiefnemer kassen en weiland wil omzetten in een sloepenhaven en enkele woningen. BREEN heeft in het ontwerp voor dit gebied het historische occupatiepatroon ingezet om ruimtes te creëren die in de zomer fijn zijn om te bevaren en verblijven en in de winter fijn zijn om over uit te kijken.

Met het ontwikkelen van waterprogramma ontstaat de mogelijkheid om bestaande routes en recreatief programma in de directe omgeving uit te breiden en te verknopen.

PROJECTDATA

Opdrachtgever

Particulier

Rol John Breen

Stedenbouwkundige

Planvorming

2016-heden

enjoyed it? Share it

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn