Loading... Loading...

Intensiveren, verkleuren, transformeren op werkgebieden in Soest

Onderzoek intensiveren en transformatie werkgebieden Soest

Studie naar mogelijkheden voor intensivering, verkleuring en/of transformatie op werkgebieden in Soest

Hoe kunnen vragen en ambities op Soester werkgebieden worden vormgegeven?

 

Het team van Decisio en BREEN stedenbouw is gevraagd om te onderzoeken en adviseren naar de mogelijkheden om op de reeds intensief gebruikte bedrijventerreinen van Soest te intensiveren, verkleuren en/of te transformeren. Naast deze programmatische opgave worden landelijke vraagstukken als energietransitie en klimaatadaptiviteit meegenomen. 

Door de gemeente zijn drie werkgebieden naar voren geschoven voor een nadere studie. rondlopend op de gebieden komt al snel een beeld van intensief ruimtegebruik op. Wat kan er nog meer bij? En waar creëren we ruimte voor groen en regenwateropvang? De kennis van ons team wordt ingezet en als leidraad voor gesprekken op tafel gelegd. Samen met de gemeente en sleutelfiguren worden suggesties voor de korte, middellange en langere termijn verkend.

PROJECTDATA

Opdrachtgever

Gemeente Soest

Rol John Breen

Stedenbouwkundig onderzoeker en adviseur

Samenwerking

Decisio (hoofdaannemer)

Onderzoeksgebieden

Werkgebieden Soestdijkse Grachten, Birkstraat en Wooncentrum Soesterberg

Opgave

Studie naar mogelijkheden voor intensivering, verkleuring en/of transformatie op werkgebieden in Soest

Uitgevoerd in periode

November 2021 - heden

enjoyed it? Share it

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn