Loading... Loading...

MAAK.Zaanstad: stedenbouwkundig advies en visiebeeld 2040

Project geleid in dienst van Urhahn

De gemeente Zaanstad wil het toekomstbeeld herijken en een uitvoeringsagenda voor de kortere termijn opstellen. In een open proces zijn bewoners, ondernemers en belangenorganisaties gevraagd om input. John Breen (bij Urhahn) is gevraagd om met een integrale en toekomstgerichte bril mee te denken en te prikkelen.

De vragen die opkomen zijn in welke richting het stedelijk systeem langs de Zaan zou moeten ontwikkelen en hoe dit gebied kan profiteren van ontwikkelingen in de regio. Eén ding is duidelijk: de Zaanse kwaliteiten moeten in de etalage worden gezet. De contrasten van prettig grondgebonden wonen nabij het water en het open landschap naast grootse fabrieken is uniek en onderscheidend. De voedingsindustrie kan hierbij mogelijk een belangrijke rol spelen omdat een toenemende vraag naar duurzaam en verantwoorde voeding een antwoord in Zaanstad kan vinden. Het college en de raad zitten in dit proces actief aan tafel. 2016 is het jaar dat de ambities verscherpt en de middelen gereserveerd worden.

De gemeenteraad heeft in juli 2016 de toekomstvisie ‘MAAK.Zaanstad‘ vastgesteld.

 

BREEN stedenbouw werkt in 2016 en 2017 aan diverse andere projecten in Zaanstad, zoals aan de ontwikkelstrategie voor de Zaanse Schans, een werksessie over het Meneba complex in Wormerveer en de Burcht in Zaandam.

 

Projectdata

Opdrachtgever

Gemeente Zaanstad

Rol John Breen

(bij Urhahn): adviseur, verbeelder, inspirator

Visie

2015 - 2016

Beeldmateriaal

Impressies en kaarten gemaakt bij/door Urhahn

enjoyed it? Share it

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn