Loading... Loading...

Maaiveldontwerp en begeleiding bouwinitiatieven Streekhof, Stede Broec

Project geleid in dienst van Urhahn

De gemeente Stede Broec heeft de ambitie om het goed functionerende, overdekte winkelcentrum Streekhof beperkt uit te breiden. De uitbreiding wordt getypeerd als een mooie afronding van het centrum, goede parkeervoorzieningen, niet-winkelfuncties en een autoluw dorpsplein.

John Breen ontwerpt (bij Urhahn) dit nieuwe dorpsplein en werkt het samen met Dijk&co verder uit. Het uitgangspunt bij de nieuwe vormgeving is een herkenbare inrichting te verkrijgen voor het bestaande oostelijke deel, het nieuwe dorpsplein aan de zuidzijde en het winkel- en parkeergebied aan de westzijde. Samen met een denktank zijn ideeën en wensen opgehaald. Deze zijn grotendeels verwerkt in het schetsontwerp en het voorlopig ontwerp. Kenmerkend daarbij is het gebruik van warm en duurzaam gebakken bestratingsmateriaal. Veel ruimten worden functioneel ingericht. Het zuidelijke plein krijgt verblijfskwaliteit. Stede Broec heeft nog geen dorpsplein. In het ontwerp van het plein aan de zuidzijde van het winkelcentrum worden volop banken meegenomen, het bomencarré geïntensiveerd en speelvoorzieningen als een schaakspel en fonteinen opgenomen. De werkzaamheden zijn eind 2016 gestart.

Naast het maaiveldontwerp reageert John Breen op de uitbreidingsinitiatieven aan de westzijde van het winkelcentrum. Het centrum krijgt hier een nieuwe entree en een groot nieuw parkeerterrein.

opdrachtgever

Gemeente Stede Broec

rol John Breen

(bij Urhahn): projectleider, hoofdontwerper

samenwerking

Dijk&co Landschapsarchitectuur en Lilian van Oosterhoudt (kostenraming)

ontwerp

2015 - heden

beeldmateriaal

Plankaart gemaakt bij/door Urhahn

enjoyed it? Share it

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn