Loading... Loading...

Wonen in lage dichtheid – Chiang Mai

Wonen in lage dichtheid en waardecreatie voor de buren

Chiang Mai is een sterk groeiende stad. Naast intensieve inbereidingsprojecten ontstaat ook een vraag naar wonen in lage dichtheid. Om dit deel van het woonspectrum in Chiang Mai te onderzoeken heeft BREEN een aantal locaties verkend op hun verkavelingsmogelijkheden. Naast woningbouwmogelijkheden wordt gezocht naar elementen die een meerwaarde voor de direct omwonenden én de stad kan opleveren.

 

 

 

PROJECTDATA

Rol John Breen

onderzoek en opzet ruimtelijk-programmatische voorstellen

Scoop

stad Chiang Mai

Planning

2018

enjoyed it? Share it

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn