Loading... Loading...

Kansen voor Zwolle

Mogelijke herontwikkeling locatie hoofdkantoor Wehkamp

Onderzoek herontwikkeling locatie hoofdkantoor Wehkamp

 

Op een steenworp afstand van de historische binnenstad van Zwolle ligt een perceel van Wehkamp. Op dit perceel (ca. 4,7 ha) staat een kantoorgebouw dat in verschillende periodes is (aan)gebouwd of verbouwd. Verder wordt er vooral geparkeerd.

 

BREEN stedenbouw heeft op verzoek van Wehkamp een verkenning gedaan naar mogelijkheden voor herontwikkeling van de kavel indien de kantoorfunctie van Wehkamp in de toekomst naar een nadere locatie zou verhuizen.

 

Op het moment dat de hekken rond het terrein van Wehkamp verdwijnen ontstaan er kansen voor de stad. Het is een omvangrijke locatie op wandelafstand van het centrum het station is nabij en er ligt een snelwegafslag ‘om de hoek’. De gemeente heeft in haar toekomstvisie ‘Mijn Zwolle van morgen 2030’ aangegeven dat ze vorm wil geven aan toekomstige (sociale, maatschappelijke en economische) vraagstukken door te werken aan een veerkrachtige en adaptieve stad. Een belangrijk onderdeel hierbij is een ‘levendige multifunctionele omgeving en bebouwing’. Op de kavel van Wehkamp liggen kansen om hieraan vorm te geven!

 

BREEN stedenbouw ziet kansen en stelt het volgende voor. Met een herontwikkeling kan overlast van de snelweg worden gebufferd, en bebouwing worden gerealiseerd die qua schaal beter aansluit bij de bebouwing van de (historische) binnenstad. Omdat het terrein relatief groot is kan er aan een diversiteit aan functies (wonen, werken, voorzieningen) ruimte worden geboden. In de gemeentelijke visie is tevens de noodzaak geformuleerd om voor verschillende doelgroepen te bouwen, met de voorwaarde dat deze bebouwing aantrekkelijk is en door de jaren ook voor andere doelgroepen geschikt blijft. Dat zijn eigenschappen die een ‘oude’ en duurzame stad kenmerken: aantrekkelijke openbare ruimte en gebouwen geschikt voor meerdere functies.

 

De verkenning die Breen stedenbouw voor deze locatie heeft gedaan, beantwoordt meerdere duurzaamheidsopgaven. Het stratenpatroon sluit goed aan op de bestaande structuur van de stad, er ruimte is voor groen in de straten (voor schaduwwerking en opvang regenwater), groen op de bebouwing en de parkeeroplossingen die nu noodzakelijk zijn, kunnen zo nodig hoogwaardig worden hergebruikt voor andere functies als deze in de toekomst minder nodig blijken te zijn.

 

PROJECTDATA

Opdrachtgever

Wehkamp

Rol John Breen

Stedenbouwkundige

Omvang gebied

4,7 ha

Start

Februari 2020

enjoyed it? Share it

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn