Loading... Loading...

Wonen in Heemskerk

Grote woonvraag, maar waar kan worden gebouwd?

Onderzoek naar woningbouwmogelijkheden in Heemskerk

Grote woonvraag, maar waar kan worden gebouwd?

 

Heemskerk, gelegen nabij het strand en in de periferie van de MRA , wordt gekenmerkt door een woonvraag. De gemeente heeft een aantal locaties aangewezen waarvan de haalbaarheid voor woningbouw kan worden onderzocht. 

Een locatie kan als ontwikkellocatie voor woningbouw in aanmerking komen als er een woonmilieu kan worden ontwikkeld waar vraag naar is en dat financieel haalbaar lijkt. Daarnaast moet er bij belanghebbenden draagvlak voor het project worden gevonden.

BREEN stedenbouw heeft samen met COUP Urban Producers en ModCity drie locaties op een integrale manier onderzocht. Een belangrijk gegeven om de haalbaarheid te bepalen is een gemeentelijke eis voor een verdeling van financieringscategorieën.

Het onderzoek heeft aangetoond dat er slechts één locatie als een potentiële woningbouwlocatie kan worden aangewezen. En daarbij is het draagvalk bij belanghebbenden nog niet vanzelfsprekend. In een vervolgstudie zullen belanghebbenden meer direct worden betrokken. Met het doel voor ogen om woningen te kunnen bouwen en zo een deel van de woningvraag te beantwoorden wordt met belanghebbenden gezocht naar een passend planconcept. Samen worden uitgangspunten voor een verdere ontwikkeling opgezet. Met deze uitgangspunten zullen ontwikkelende partijen worden uitgenodigd om een bod en planvoorstel op te zetten.

PROJECTDATA

Opdrachtgever

Gemeente Heemskerk

Rol John Breen

Stedenbouwkundige

Samenwerking

COUP Urban Producers
ModCity

Aantal locaties

Drie locaties in bestaand stedelijk gebied

Opgave

Haalbaarheidsstudie naar woningbouwmogelijkheden binnen het bebouwd gebied van Heemskerk

Uitgevoerd in periode

juli 2020 - december 2020

enjoyed it? Share it

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn