Loading... Loading...

Gebiedsvisie DEK-terrein Medemblik

Project geleid in dienst van Urhahn

De voormalige sportvelden in de binnenstad van Medemblik zijn na het vertek van de voetbalvereniging als verdichtingslocatie bestempeld. Toekomstige bewoners en omwonenden worden vanaf het begin betrokken bij het ontwerpproces.  

De ambitie van de gemeente voor dit terrein is het ontwikkelen van een onderscheidend woonmilieu. John Breen heeft (vanuit Urhahn) samen met de projectgroep, klankbordgroep en een participatiegroep gezocht naar de kwaliteiten op de locatie en de directe omgeving. Deze vormden aanknopingspunten voor het opstellen van stedenbouwkundige varianten. Het thema water was een terugkerend element in de varianten. Water refereert aan het rijke verleden van de stad, maar ook aan het hedendaagse recreatief potentieel. Water is ook een belangrijk element om een robuust en toekomstbestendig gebied te realiseren.

In de gekozen variant worden de bestaande randsloten verbreed zodat deze bevaarbaar worden. Door het plangebied worden twee verbindende watergangen gegraven. Zo liggen praktisch alle toekomstige kavels aan het water en kunnen ze een bootje afmeren. De diversiteit in het woningaanbod is groot. Zo zullen er betaalbare huurwoningen worden ontwikkeld, geschakelde woningen, één appartementengebouw en vrije kavels worden aangeboden. Voor de woningen gaan zeer beperkte regels gelden. Zo wordt een zadeldak voorgeschreven en de goothoogte benoemd. Het streven is om het bosje onder aan de dijk zo veel mogelijk te behouden en waar mogelijk uit te breiden. Het hart van het gebied wordt middels een trappartij in direct contact met het IJsselmeer gelegd. Zo zullen de toekomstige bewoners snel in het historische centrum kunnen komen én ervoor kunnen kiezen langs de vooroever te wandelen.

De gebiedsvisie is 26 januari 2017 door de raad vastgesteld. Dit vormt de basis voor een bestemmingsplanvernieuwing.

Projectdata

Opdrachtgever

Gemeente Medemblik

Rol John Breen

(bij Urhahn) projectleider, hoofdontwerper

Samenwerking

Witteveen+Bos en Beaumont Communicatie & Management

Gebiedsvisie

2016-heden

Beeldmateriaal

Afbeeldingen gemaakt bij/door Urhahn

enjoyed it? Share it

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn