Loading... Loading...

Dorpsontwikkelingsvisie Middenbeemster

Een toekomstvisie door het dorp opgesteld

Dorpsontwikkelingsvisie Middenbeemster

Het team Urhahn•BREEN•Ferwerda is gevraagd een dorpsontwikkelingsvisie voor Middenbeemster op te stellen. De visie wordt een document dat de wensen van het dorp verwoord en onder de arm mee gaat richting de samensmelting van de gemeente Beemster en Purmerend.

 

De Beemster heeft een bijzondere geschiedenis. Maar het is ook een gebied waar wordt gewoond en gewerkt. De waarden uit het verleden en de condities voor een leefbare en werkbare toekomst worden samen met de inwoners, ondernemers, verenigingen en andere belanghebbenden opgehaald in een uitgebreid participatieproces. Er worden thema-avonden belegd en de oogst hiervan verwerkt in ontwikkelscenario’s. Na weging wordt een voorkeursscenario gekozen en uitgewerkt tot een samenhangend, integraal, maar vooral gedragen toekomstvisie. De verwachting is dat deze vroeg in 2020 door de raad wordt vastgesteld.

Kijk voor actuele ontwikkelingen op de website van Beemster.

 

 

PROJECTDATA

Opdrachtgever

gemeente Beemster

Samenwerking

Urhahn | stedenbouw&strategie
Petra Ferwerda Communicatie

Rol John Breen

projectleider en stedenbouwkundige

Planning

maart 2019 - december 2019

enjoyed it? Share it

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn