Loading... Loading...

NOVI – concretisering effecten van verschillende ontwikkelingen op fysieke leefomgeving

De Nationale Omgevingsvisie komt eraan. Om tot een verdere uitwerking van de NOVI te komen is het zaak een goed beeld te hebben van de ‘claims’ van de verschillende ontwikkelingen op de fysieke leefomgeving en om vervolgens na te gaan hoe de verschillende beleidsopties daarop ingrijpen.

BREEN stedenbouw werkt dit uit samen met Decisio, Twynstra Gudde en SWECO.

 

PROJECTDATA

Opdrachtgever

Decisio, namens het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Rol John Breen

Concretisering en vormgeving

Planvorming

2018

Omvang plangebied

Nederland

enjoyed it? Share it

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn