Loading... Loading...

Fietsen voor een gezonde stad – Chiang Mai (THL)

De individuele kansen in Thailand nemen toe. De welvaart groeit en daarmee de behoefte om geld aan comfort en status uit te geven. Hiermee neemt het auto- en scooterbezit toe. Die heeft gevolgen voor de stad en haar bewoners. De stad komt ruimte te kort om de auto’s te laten rijden en parkeren. De bewoners zien de veiligheid achteruitgaan, de luchtkwaliteit afnemen en hebben minder beweging.

BREEN probeert een insteek te vinden om de fiets (weer) als populair vervoermiddel te gebruiken. De fiets om je snel en betrouwbaar te kunnen verplaatsen. Om te blijven bewegen. Om de stad een gezond perspectief te bieden.

PROJECTDATA

Rol John Breen

Stedenbouwkundige, adviseur, initiatiefnemer

enjoyed it? Share it

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn