Regionale visievorming is van strategisch belang. Een samenhangend verhaal op regionaal niveau brengt overheden en andere partijen bij elkaar. Een gezamenlijk verhaal met draagvlak vormt de basis voor langtijdige ontwikkelingsmogelijkheden op gemeentelijk en buurtniveau. BREEN formuleert bouwstenen voor een samenhangend verhaal en werkt naar draagvlak toe.

Onder de titel ‘De Ontdekking van de Haven’ heeft John in het kader van zijn afstuderen aan de Academie van Bouwkunst een toekomstbeeld geschetst van het Noordzeekanaalgebied dat meer verweven raakt met haar buren. Er wordt daarin industrieel en nautisch gewerkt, maar ook gerecreëerd, gesport en gewoond. Het gebied is geschetst als een aantrekkelijke vestigingsfactor van nieuwe soorten bedrijvigheid, bewoners en bezoekers. Deze insteek is later door John in dienstverband bij Urhahn vertaald in een ‘Vergezicht 2040’ en de ‘Visie Noordzeekanaalgebied 2040’.

Afbeeldingen: ‘De Ontdekking van de Haven’ van John Breen