Menig project is te groot om in één keer in realisatie te brengen. De meest recente crisis heeft de kwetsbaarheid van grootse plannen in beeld gebracht. Fasering is daarmee belangrijk en de eerste stap cruciaal. Waar ga je beginnen met ontwikkelen en met welk motief, en wat is de omgevingskwaliteit voor de eerste gebruikers in het ontwikkelgebied? Na iedere fase moet er een volwaardige en kwalitatieve woon- en/of werkomgeving zijn. In geval van haperingen in de ontwikkelingen is er dan altijd sprake van ruimtelijke kwaliteit. Door in complete clusters te ontwikkelen worden ook de investeringskosten en opbrengsten per fase duidelijk.

De Lange Weeren is de laatste grote uitbreidingslocatie van Volendam. Voor dit gebied is door John Breen (bij Urhahn) een ontwikkelconcept gemaakt met als thema ‘wonen nabij het landschap’. De ontwikkeling van woningbouw en landschap zal hand in hand gaan, en iedere woning zal steeds verbonden zijn met het landschap. Hiermee is iedere ontwikkeling altijd af. Als er een hapering in de markt optreedt hebben de huidige bewoners daar geen nadelig effect van. Woonkwaliteit voorop!

(Afbeeldingen: Urhahn)