Middels het ontwerp krijgt een verhaal een gezicht. Creatieve oplossingen worden meetbaar en kunnen gewogen worden. Een ontwerp brengt partijen in staat om over een ontwikkeling te communiceren. BREEN ontwerpt en verbeeldt.

Voor de Oude Tolweg in Zuidlaren heeft John Breen (bij Urhahn) een masterplan, verkavelingsplan en maaiveldontwerp opgesteld. Op basis van lokale landschappelijke kwaliteiten is een gebiedsconcept bedacht. Dit is verbeeld met een schetsmaquette. Met de maquette in de hand is de projectgroep, bestuur, maar ook toekomstige bewoners overtuigd van de potentiele kwaliteiten. In Zuidlaren zijn 60 vrijstaande en enkele geschakelde woningen gebouwd. Onder de rook van Groningen is het fijn wonen. De woonkwaliteit wordt bepaald door rust, ruimte en het landschap. Een authentieke omgeving. Deze ingrediënten zijn ingezet in het ontwerp van de Oude Tolweg. Binnen een landschappelijk kader van boomsingels en karresporen zijn kavels van 300 tot 600 vierkante meter uitgegeven. Hierop is zeer divers gebouwd. De enige regels die voor een samenhangend buurtje zorgen zijn een vastgelegde dakvorm, nokrichting en het gebruik van een verholen goot op een bepaalde hoogte. De ontwerpideeën zijn verbeeld in een schetsmaquette,  montages en een plan voor de openbare ruimte. Deze middelen hebben bestuurders, maar vooral ook potentiele toekomstige bewoners inzicht in de ontwikkelmogelijkheden gegeven. Het heeft de uiteindelijke bewoners overtuigd van een prettige woonomgeving en mogelijkheden voor het bouwen van een eigen woning.

In eerste instantie was voor de Westluidense Poort in Tiel vorm gegeven aan een financieel noodzakelijk te realiseren programma. Dit is door John Breen (bij Urhahn) omgebogen in een ontwerp dat vorm geeft aan de unieke plek in de binnenstad met een programma dat het centrumgebied versterkt en verrijkt. Binnen de contouren van de oude omwalling zijn woningen en smalle straatjes geschetst. Buiten de omwalling is conform de typologie van vrij liggende, alzijdige gebouwen een cultuurcluster en appartementsgebouwen met zicht over de Waal een plek gegeven. De plek krijgt hiermee publieke waarden. Het ontwerp en de uitvoering hiervan is breeduit gedragen door het bestuur van Tiel.

(afbeeldingen: Urhahn)