Stedelijke ontwikkeling vergt veel energie en investeringen. Deze investering moet daarom weloverwogen gebeuren en een lange houdbaarheidsdatum hebben. Stedenbouw creëert condities die een gebied of een stad duurzaam naar de (onzekere) toekomst geleiden. Het spreekt voor zich dat bij de verkaveling en het ontwerp van de gebouwen wordt gezocht naar verantwoorde en bewezen technieken. De stelling van BREEN daarbij is dat gebouwen eigenschappen moeten bezitten die hergebruik door verschillende functies mogelijk maakt of anderzijds juist eenvoudig te demonteren of transformeren is.

John Breen heeft namens Urhahn in 2009 als projectleider en stedenbouwkundige aan het Ontwikkelplan voor IndiëAlmelo gewerkt. Dit plan heeft een raamwerk gedefinieerd waarlangs openbare ruimte en nieuwbouw worden ontwikkeld. De eigenaar en ontwikkelaar van het gebied, Ter Steege uit Rijssen, heeft BREEN gevraagd de planontwikkeling te superviseren zodat de geest van het plan en de beoogde gebiedskwaliteit overeind blijven. Binnen de plangrenzen en uitgangspunten heeft de ontwikkelaar ruime mogelijkheden om de ontwikkelingen steeds op de veranderende markt aan te laten sluiten. BREEN onderzoekt momenteel of er meer industrieel erfgoed kan worden behouden en hergebruikt dan dat ten tijde van het opzetten van het Ontwikkelplan was voorzien. Lees meer over IndieAlmelo.

(foto’s: John Breen, kaart en fotomontage: Urhahn, historische foto: archief Ter Steege)