Om stappen in de stedelijke ontwikkeling te kunnen zetten is een heldere opgave nodig. BREEN gaat samen met de opdrachtgever/initiatiefnemer op zoek naar de kern van de opgave. Naast de opgave komen daarbij ook betrokken en belanghebbende partijen in beeld. Een plan kan wel door een klein team worden gemaakt, maar alleen een breed gedragen plan zal gerealiseerd worden. In de projecten van BREEN staat overleg en communicatie met belanghebbenden centraal.

De Zaanse Schans is ongemerkt een trekker van formaat aan het worden. In Aziatische landen groeit het aantal mensen dat op reis kan en het aantal bezoeken aan de Schans is drastisch aan het toenemen. De Zaanse Schans is opgezet als een ‘houtbouw reservaat’, maar er wordt ook gewoond en gewerkt. Op het terrein en in de directe omgeving spelen uiteenlopende belangen. De Schans moet toekomstbestendig worden gemaakt, en daarbij moeten de belangen goed worden gewogen. BREEN onderzoekt en ontwerpt, maar helpt vooral ook mee het proces te organiseren zodat er een verhaal ontstaat waar iedereen de toekomst mee in kan. Lees binnenkort meer over de rol van John Breen aan de Zaanse Schans.

(Grote foto boven, workshop Meneba: Kenneth Stamp, foto workshop Ontwerp en Veiligheid: Rob Acket, foto John Breen met maquette Oude Tolweg Zuidlaren: Urhahn)