Werken in het buitenland inspireert en geeft nieuwe inzichten voor het werken in de Nederlandse praktijk. BREEN zal daarom geen kans laten lopen om bij een buitenlands project betrokken te raken. John Breen heeft ruim ervaring opgedaan in Engeland en Mexico en gerealiseerde plannen en contacten in België, China, Thailand en Australië.

Samen met Niek Roozen heeft John Breen samengewerkt aan project in noordoost China. Met name in Shenyang is veel ontworpen en uitgevoerd. Het centrale plein van het nieuwbouwgebied Hunnan is hier een mooi voorbeeld van.

 

In 2017 is John uitgenodigd om zijn visie op toeristisch en recreatieve ontwikkelkansen voor Gaoming (nabij Foshan en Kanton) te geven. De ontmoeting ter plekke heeft tot de vraag geleid om een ontwerpvoorstel voor twee gebieden te maken. BREEN heeft hiervoor een ontwerpteam samengesteld.

 

Naast dit Chinese project werkt BREEN mee aan het opzetten van een veilig en aantrekkelijk fietsnetwerk voor enkele Thaise steden.

(Afbeeldingen hieronder: Urhahn)