Loading... Loading...

Structuurvisie Stationsgebied Harderwijk

Project geleid in dienst van Urhahn

Met de komst van de Randstadrail kan de hele stationsomgeving van Harderwijk worden verbeterd. De structuurvisie zorgt voor een waardige entree voor de stad en tegelijk een poort naar de Veluwe.

Het station van Harderwijk is oorspronkelijk gebouwd aan de stadsrand, maar door stadsuitbreiding is de locatie in het stedelijk gebied komen te liggen. De stationsomgeving is een non-plek. Momenteel wordt er een extra spoor met halte voor de Randstadrail gerealiseerd. Daarnaast wordt hier een veilig alternatief voor de huidige gelijkvloerse spoorwegovergang gebouwd. Dé kans om een nieuwe visie te maken voor de gehele stationsomgeving van Harderwijk.

John Breen (bij Urhahn) heeft met een team van stedenbouwkundigen, landschapsarchitect, architect en tekenaars) samen met opdrachtgever en Prorail een structuurvisie opgesteld. Hierbij wordt de spoor- en verkeerstechniek integraal met programmatische ontwikkelmogelijkheden tot een aantrekkelijke, robuuste en toekomstbestendige ontwikkelonderlegger samengebracht. Een klankbordgroep van gebruikers en omwonenden heeft actief meegedacht over de plannen. Men zag de kwaliteit van de ingrepen en was in staat de eigen belangen af te zetten tegen de stedelijke belangen. Opvallend genoeg werd daarbij gezien dat de eigen achtertuin soms moet sneuvelen voor het stedelijke belang.

De stationsomgeving wordt enerzijds een herkenbare stadsentree van Harderwijk, anderzijds een poort naar de Veluwe. Het Veluwse landschap is hierbij de leidende kwaliteit voor de inrichting van de openbare ruimte. Ook de infrastructuur wordt goed inpasbaar door gebruik te maken van landschappelijke hoogteverschillen. John heeft met de structuurvisie de ontwikkelcondities vastgelegd en een breed spectrum aan ontwikkelkansen verbeeld. Programmatisch ligt er nog niets vast: het plan zal toekomstige gebruikers, eigenaren en ontwikkelaars moeten verleiden.

De spoortunnel en het station zijn inmiddels gerealiseerd en stationsplein is in ontwikkeling conform de structuurvisie.

opdrachtgever

Gemeente Harderwijk

rol John Breen

(bij Urhahn): projectleider, hoofdontwerper

Visie

2008-2011

Oplevering

gedeeltelijk gerealiseerd, verder in ontwikkeling

Omvang plangebied

gehele plangebied: 25 ha
(her)ontwikkelgebied: ca. 13,5 ha

Programma

120.000m² BVO

Beeldmateriaal

Projectafbeeldingen gemaakt bij/door Urhahn, foto's opening station: John Breen

enjoyed it? Share it

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn